Počet návštěv:   [CNW:Counter]

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítáme Vás na internetových stránkách pěstitelské pálenice v Borotíně na Moravě.

Naše pěstitelská pálenice neboli palírna má více jak 60letou tradici. O proslulosti borotínské pálenice svědčí i to, že motiv švestky je součástí znaku obce Borotín.

V pálenici zachováváme tradiční proces dvoukotlového pálení, tj. destilace probíhá v surovinovém kotli a rektifikace se provádí v samostatném rektifikačním kotli. Pálení provádíme výhradně z kvasu, který si zákazník připraví sám.

Jsme připraveni pálit každý den na objednávku. Konkrétní čas pálení je třeba domluvit telefonicky, e-mailem nebo přímo v provozovně pálenice.

Zákazníci (pěstitelé) zblízka i zdaleka si k nám přinesou svůj kvas a odnesou si voňavý mok, kvalitní ovocnou pálenku. Mohou tak zužitkovat přebytky ovoce ze svých zahrad a zahrádek.

Samotného pálení se mohou zákazníci zúčastnit, posedět s přáteli, dát si kávu nebo čaj, které jim zdarma vaříme, případně si mohou zakoupit občerstvení. A nakonec mohou ochutnat vlastní vypálený produkt.

Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. Na pěstitelské pálení je výjimka ze zákona o lihu a ze zákona o spotřební dani. Pěstitelské pálení je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní. Aby se jednalo o pěstitelské pálení, musí toto pálení splňovat následující podmínky. Ovoce zpracovávané na kvas musí být jen z pěstitelské činnosti pěstitele na vlastním pozemku. Další podmínkou je limit výroby 30 litrů absolutního alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu za dané období v délce jednoho roku, tj. od 1. 7. jednoho roku do 30. 6. roku následujícího. Limit výroby je omezen na rodinu jednoho pěstitele. Poslední podmínkou je zákaz dalšího prodeje takto získaného destilátu.

Příprava kvalitního kvasu je rozhodující pro to, aby pálenka dobře chutnala. Ke kvašení je třeba použít ovoce co nejvíce vyzrálé. Tvrdší plody, jako jsou jablka a hrušky, je třeba řádně rozdrtit. Na kvas by se nemělo použít ovoce nahnilé nebo plesnivé, se stopkami a lístky. Látky vylouhované ze zelených částí rostlin kazí chuť vyrobené pálenky. Nejlepší kvality kvasu se dosáhne pomalým kvašením a při nižších teplotách. Letní ovoce, například třešně a meruňky, kvasí rychleji. Koláč, který se během kvasného procesu vytvoří na povrchu nádoby s kvasem, působí na kvasný proces pozitivně, protože zabraňuje přístupu vzduchu. Musí se však zabránit tomu, aby po ukončení kvašení tento koláč nepropadnul do kvasu. Připravený voňavý kvas se pak odveze do pěstitelské pálenice, kde je pak odborně vypálen na lahodnou pálenku. Třeba do naší pěstitelské pálenice v Borotíně.